Als ik op je pad kom… is het omdat ik je misschien kan helpen

Iedereen wordt gevormd door wat hij of zij op het levenspad vindt…. Onder andere door hoe onze maatschappij in elkaar zit en wat er allemaal van ons verlangd wordt. Dit kan samen met één of meer gebeurtenissen ervoor zorgen dat er klachten ontstaan zoals blokkades, angsten, onzekerheid, verdriet en onmacht. Dan kan je vastlopen… soms zonder te weten hoe dit nu eigenlijk komt. Of je begrijpt heel goed waar klachten vandaan komen maar kan , soms zelfs na bezoeken aan bijvoorbeeld een therapeut, maar niet loskomen van hetgeen je kwelt.

“Het antwoord ligt diep in jezelf”                                              

Door de jaren heen zijn er voor mij veel puzzelstukjes  tot een compleet beeld gevormd waarmee ik een eigen werkwijze heb ontwikkeld. Hierbij ben ik niet over één nacht ijs gegaan. Na samen met een psychotherapeut te sparren over de uitwerking van mijn aanpak kon ik het verder ontwikkelen tot een unieke werkwijze waarmee ik inmiddels al meerdere mensen heb mogen helpen.                                       

                 Het is een combinatie van beeldend werken, spirituele verbinding, invoelend vermogen en levenslessen. Het is een werkwijze waarin de deelnemer zelf bepaalt wat er naar buiten kan komen en hoe. Het is niet nodig om over ervaringen te praten maar het mag zeker wel. We “communiceren” hoofdzakelijk in beeldtaal. Het tempo en de frequentie wordt door de deelnemer bepaald.

Deze manier van werken is geschikt voor alle leeftijden, mannen en vrouwen met uiteenlopende klachten die voort kunnen komen uit gebeurtenissen van verleden, heden en de toekomst. Ook voor kinderen kan het heel goed helpen zaken die (nog) niet in woorden geuit kunnen worden in beeldtaal te delen.

Schilderervaring is niet nodig, ook als je nog nooit een penseel hebt aangeraakt!

Trefwoorden zijn bijvoorbeeld: Scheiding, rouwverwerking, angst, onzekerheid, geestelijke of lichamelijke onderdrukking of mishandeling, misbruik, gevoeligheid voor omgeving en onzekerheid bij keuzes op het levenspad.

Wil je weten of ik je met jou specifieke probleem kan helpen ..bel me dan gerust of maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Dan kunnen we zien of je hulpvraag aansluit bij hetgeen ik te bieden heb.